Acte necesare pentru casatoria civila

Posted on

 

Iata care sunt actele de care ai nevoie in momentul in care mergi la Oficiul Starii Civile/Primaria Municipiului pentru casatoria civila:

– actul de identitate;

– certificatul de nastere in copie si in original;

– certificatul medical privind starea sanatatii – acesta se obtine de la Centrul de Planificare Familiala si este valabil 14 zile de la data emiterii (inclusiv ziua casatoriei) si trebuie sa cuprinda mentiune expresa ca persoana se poate casatori.

In cazul unei casatorii anterioare, trebui sa ai si urmatoarele acte, in original si in copii traduse si legalizate sau certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare:

– certificatul de deces al fostului sot, in cazul decesului;

– sentintele civile ramase definitive;

– certificatele de nastere ale minorilor rezultati din prima casatorie si incredintati prin sentinte sau ramasi in grija unui parinte prin decesul celuilalt.

Acte-necesare-cununie-civila